REKRUTACJA 2023/2024
Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 3
w Złotowie obowiązuje rejonizacja.

W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani  są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców / opiekunów prawnych po postępowaniu rekrutacyjnym.
Kandydaci przyjmowani
są zgodnie z kryteriami określonymi
przez Urząd Miasta Złotowa.

 

GRANICE OBWODÓW SZKÓŁ

Sprawdź terminy:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Złotowa 2023

 

Dokumentację należy złożyć do sekretariatu szkoły.

Podobny obraz

DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE

WNIOSEK

Podobny obraz

Skip to content