REKRUTACJA 2024/2025
SZANOWNI RODZICE
PRZYJMUJEMY JUŻ ZGŁOSZENIA DZIECKA DO I KLASY!!!
Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 3
w Złotowie obowiązuje rejonizacja.

W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani  są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły – przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA rodziców / prawnych opiekunów.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na WNIOSEK rodziców / opiekunów prawnych.
Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Urząd Miasta Złotowa.

 

GRANICE OBWODÓW SZKÓŁ
 

Terminy składania wniosków do 1 klasy dla dzieci zamieszkujących poza obowdem SP3:

Zarządzenie nr 6.2024

 

Dokumentację należy złożyć do sekretariatu szkoły.

Podobny obraz

DO POBRANIA:

ZGŁOSZENIE

WNIOSEK

Podobny obraz

Skip to content