Wykorzystanie w naszej szkole sprzętu pozyskanego
w ramach programu Laboratoria Przyszłości
w roku szkolnym 2023/24

W naszej szkole już drugi rok realizowany jest programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Laboratoria Przyszłości”. Dzięki pozyskaniu specjalistycznego sprzętu w ramach tego programu mogliśmy znacząco wzbogacić nasze zajęcia dydaktyczne i zaoferować uczniom innowacyjne metody nauczania w różnych dziedzinach, takich jak programowanie, robotyka, montaż audio-wideo oraz konstruowanie. Poniżej przedstawiamy, jak wykorzystaliśmy niektóre z narzędzi w praktyce.

Roboty Ozobot i Photon

Robotyka to nowy element uwzględniony w nowej podstawie programowej z informatyki dla szkół podstawowych. Mimo że zagadnienie to stanowi nowość, uczniowie bardzo chętnie rozwijali swoje umiejętności w tej dziedzinie, a  nauczyciele z łatwością wprowadzili do zajęć roboty Ozobot i Photon. Te małe, ale zaawansowane technologicznie urządzenia, umożliwiły uczniom naukę programowania poprzez zabawę. Dzięki interaktywnym lekcjom, dzieci mogły pisać proste programy, które następnie były wykonywane przez roboty, co wprowadzało elementy praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej. Zajęcia adresowane do uczniów były bardzo atrakcyjne. Budowa, konstruowanie, a później programowanie robotów i innych konstrukcji przypominało zabawę i nie generowało żadnych trudności czy problemów. Zastosowane rozwiązania miały praktyczne zastosowania, stąd były nie tylko atrakcyjne, ale także użyteczno-praktyczne i życiowo potrzebne. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że motywacja do udziału w zajęciach oraz aktywna praca nie stanowiły żadnego problemu. Uczniowie wykazali się twórczą pracą, dociekliwością i wytrwałością, potrzebną do osiągnięcia celu.

Zestawy Lego Spike Prime

Lekcje z wykorzystaniem zestawów Lego Spike Prime cieszyły się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród młodszych, jak i starszych uczniów. Zestawy te pozwalały na budowanie i programowanie różnorodnych konstrukcji, co rozwijało kreatywność, zdolności manualne oraz logiczne myślenie uczniów. Zestawy były używana na zajęciach edukacji matematycznej klas I-III, lekcjach informatyki, matematyki, języka angielskiego, a także zajęciach rozwijających kreatywność.

 

Długopisy 3D

Długopisy 3D były wykorzystywane w klasach 1-3 do realizacji ciekawych projektów plastycznych, które rozwijały zdolności manualne oraz wyobraźnię przestrzenną dzieci. Starsi uczniowie z klas 4-7 także chętnie korzystali z tych narzędzi, tworząc m.in. symbole narodowe. Uczniowie klas 7-8 oraz uczestnicy zajęć rozwijających kreatywność tworzyli skomplikowane, trójwymiarowe prace, które pozwalały im na pełne wyrażenie swoich pomysłów.

 

Gogle VR

Gogle VR znalazły zastosowanie nie tylko w edukacji, ale również w działaniach profilaktycznych. Były one wykorzystywane podczas pogadanek na temat bezpiecznych ferii
i wakacji oraz planowania przerwy świątecznej. Dzięki technologii VR uczniowie mogli wirtualnie odwiedzać różne miejsca, co wzbogacało ich doświadczenia i wiedzę na temat bezpieczeństwa.

 

Montaż audio-wideo i nagłośnienie

Mikrofony i systemy nagłośnienia były nieodzownym elementem podczas każdej szkolnej uroczystości i imprezy, takich jak apele, jasełka, konkursy piosenki, taneczna przerwa czy imprezy sportowe. Dzięki temu sprzętowi każda uroczystość była doskonale słyszalna i miała profesjonalny charakter.

 

Wyposażenie sali technicznej

Nowoczesne ławki, biurka robocze i krzesła, stanowiące wyposażenie sali technicznej, były wykorzystywane na wszystkich lekcjach techniki. Zapewniały one komfort pracy i podnosiły jakość prowadzonych zajęć. Regularnie używaliśmy również gogli ochronnych, cyrkli, przyborów do pomiarów, lutownic i  mierników, co umożliwiało przeprowadzanie bardziej zaawansowanych projektów technicznych.

Efekty zajęć

Uczniowie rozwijali umiejętności manualne, logiczne i abstrakcyjne, doskonalili pamięć
i koncentrację. Sprawnie posługują się urządzeniami multimedialnymi i TiK oraz funkcjonują w przestrzeni STEAM. Dzięki realizacji programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła to miejsce przyjazne dziecku i jego potrzebom, gdyż proponuje wzbogaconą ofertę edukacyjną. Dzięki tym działaniom szkoła jeszcze bardziej umacnia swoją pozycję, jako lidera
w nowoczesnej edukacji, dostosowanej do potrzeb XXI wieku.

 

#LaboratoriaPrzyszłości

#LaboratoriaPrzyszlosci

Skip to content