W latach 2022-2024 w Szkole Podstawowej nr 3  realizowany jest projekt Laboratoria Przyszłości.  To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

   Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie w celu realizacji programu pozyskała nowatorski sprzęt, pomoce dydaktyczne i techniczne, a także nowoczesne wyposażenie pracowni technicznej w celu realizacji zadań projektowych.

Prezentacja zakupionego sprzętu: link à

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci @LaboratoriaPrzyszlosci

 

 

Skip to content