Dyrektor Karol Wójcik

 

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Państwowej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku historia i WOS. Ukończył studia podyplomowe Integracja Europejska, Kontakty Międzynarodowe i Dyplomacja, Menager w Oświacie. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Wicedyrektor Elżbieta Grabowska

 

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku geografia. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

 


Pozostała kadra Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie

 

BEKER Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
BIAŁKOWSKA Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
BIAŁY Grzegorz nauczyciel wychowania fizycznego
BREWKA Ireneusz nauczyciel języka angielskiego
CIERPISZEWSKA Justyna nauczyciel języka polskiego
DOBER Monika nauczyciel języka angielskiego
DURA Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
HERMAN – POROWSKA Marta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JARECKA – BANACZYK Żaneta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JARZĘBSKA Weronika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KALAS Maria nauczyciel przyrody i biologii
KANTHAK – KAROLAK Emilia nauczyciel historii
KILAR Marzena nauczyciel plastyki
KNITTER Ewelina nauczyciel wspomagający
KOKOWSKI Jakub nauczyciel wychowania fizycznego
KORONKIEWICZ Kornel nauczyciel wychowania fizycznego
KOZDRA Halina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KUCZYŃSKI Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
KUŹBICKA Anna nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
LACH Gabriela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/ pedagog
LESZCZYŃSKA Barbara logopeda
ŁATKO Elżbieta nauczyciel języka polskiego
MENDYK Tomasz nauczyciel muzyki
MICHALSKA Jolanta nauczyciel religii
MICHALSKA Violetta nauczyciel matematyki
MICHALAK Paulina nauczyciel języka angielskiego
MICHALEC Wojciech nauczyciel matematyki
MOCZYŃSKI Wojciech nauczyciel religii
NAWROCKA Joanna nauczyciel fizyki
PIECHOCKA Grażyna pedagog
PIENIĄŻKOWSKA Dorota nauczyciel języka angielskiego
PIKULIK Paula psycholog
PINKOWSKA – CIEPŁUCH Marta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
RUSIN Monika nauczyciel języka polskiego
SMOLARZ Beata nauczyciel chemii
SIERACKI Tomasz nauczyciel geografii i edukacji dla bezpieczeństwa
SYPNIEWSKA Anna nauczyciel techniki
TLOCK Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki
TOMASZEWSKA Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
ks. TOMCZYK Jan nauczyciel religii
WOJTASIK Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
ZIÓŁKOWSKA Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego

 

Skip to content