Dyrektor Karol Wójcik

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Państwowej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku historia i WOS. Ukończył studia podyplomowe Integracja Europejska, Kontakty Międzynarodowe i Dyplomacja, Menager w Oświacie. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Wicedyrektor Elżbieta Grabowska

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku geografia. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.


 

 

Pozostała kadra Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie

BEDNAREK Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
BEKER Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
BIAŁKOWSKA Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
BIAŁY Grzegorz nauczyciel wychowania fizycznego
BREWKA Ireneusz nauczyciel języka angielskiego
CIERPISZEWSKA Justyna nauczyciel języka polskiego
CIEŚLIK Bożena nauczyciel języka polskiego
COCHÓR Monika nauczyciel języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolne
DOBER Monika nauczyciel języka angielskiego
DURA Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ks. GÓRALSKI Michał
nauczyciel religii
HERMAN-POROWSKA Marta
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JARECKA – BANACZYK Żaneta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JARZĘBSKA Weronika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KALAS Maria nauczyciel przyrody i biologii
KANTHAK – KAROLAK Emilia nauczyciel historii
KILAR Marzena nauczyciel plastyki
KOKOWSKI Jakub nauczyciel wychowania fizycznego
KORONKIEWICZ Kornel nauczyciel wychowania fizycznego
KOSIBA Małgorzata nauczyciel matematyki
KOZDRA Halina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KUCZYŃSKI Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
LACH Gabriela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej/ pedagog
LESZCZYŃSKA Barbara logopeda
ŁATKO Elżbieta nauczyciel języka polskiego
MENDYK Tomasz nauczyciel muzyki
MICHALSKA Jolanta nauczyciel religii
MICHALSKA Violetta
nauczyciel matematyki
MICHALAK Paulina
nauczyciel języka angielskiego
MOCZYŃSKI Wojciech nauczyciel religii
NAWROCKA Joanna nauczyciel fizyki
PIECHOCKA Grażyna pedagog
PIENIĄŻKOWSKA Dorota nauczyciel języka angielskiego
PIKULIK Paula psycholog
RUSIN Monika nauczyciel języka polskiego
SMOLARZ Beata
nauczyciel chemii
SIERACKI Tomasz nauczyciel geografii i edb
SYPNIEWSKA Anna nauczyciel techniki
TETZLAFF Anna nauczyciel
TLOCK Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki
TOMASZEWSKA Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
TRYBUCHOWICZ Małgorzata nauczyciel
WOJTASIK Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
ZIÓŁKOWSKA Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego