mgr Gabriela Lach 

pedagog w szkole podstawowej dla klas I – III

 

Czas pracy:

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00 – 9:30 9:50 – 10:30 9:50 – 10:30 9:50 – 10:30
11:45 – 14:00 11:45 – 13:30 12:30 – 14:00 12:30- 14:00 12:30 – 13:30

 

 


 

mgr Grażyna Piechocka

pedagog w szkole podstawowej dla klas IV-VIII,

koordynator ds. bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Czas pracy:

 

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
8:00- 13:00 8:00- 9:50 8:00- 8:45 8:00- 8:45 10:00- 13:00
10:50- 14:00 9:45- 10:45 9:45- 10:45
11:45- 15:00 11:45- 14:00

 

 


 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

  • gdy chcą pomocy i rady związanej z programem nauczania,
  • gdy ktoś naruszy ich prawa;
  • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
  • gdy potrzebują pomocy i rady;
  • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
  • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

  • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
  • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
  • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

TELEFONY DO PORADNI 

pobierz plik pdf

Skip to content