Regulamin organizacji zajęć edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych w SP 3