1946         

 Przy utworzonym w 1945 roku Liceum Pedagogicznym powstaje Szkoła Ćwiczeń (aktualnie budynek ekonoma), uczniowie klas VI – VII uczą się j. francuskiego.

1958 

Ćwiczeniówkę przenoszą do samodzielnego budynku (dziś Przedszkole nr 5). W mieście mówi się o niej Biała Szkoła.

1966 

Szkoła Ćwiczeń przekształca się w samodzielna Szkołę Podstawową nr 3.

1979          

9 maja trójce nadaje się imię plut. Michała Robaka (żołnierza poległego przy wyzwoleniu Złotowa).

1980          

3 maja Szkoła Podstawowa nr 3 im. Plut. Michała Robaka otrzymuje sztandar ufundowany przez Centralny Zarząd Spółdzielczości Pracy w Warszawie.

1981 

Klasy V – VIII przenosi się z obiektu zagrożonego zawaleniem do budynku zawodówki, gdzie lekcje odbywają się w porze popołudniowo-wieczornej.

1982 

Szkoła otrzymuje dodatkowy budynek przy ul. Moniuszki (dziś siedziba Zespołu Szkół Katolickich).

1983          

2 października wmurowano akt erekcyjny w fundamenty nowo wznoszonej szkoły, Pomnika V dzielnicy Związku Polaków w Niemczech im. Plut. Michała Robaka przy ul. Kr. Jadwigi 54.

1987 

1 września w nowo wybudowanym budynku naszej Szkoły odbywa się Wojewódzka  Inauguracja Roku Szkolnego 1987/88. Podczas uroczystości odsłonięto pamiątkowy obelisk z tablicą informującą, że szkoła jest pomnikiem V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W holu szkoły ustawiono popiersie na marmurowym postumencie patrona szkoły plut. Michała Robaka autorstwa Złotowskiego artysty rzeźbiarza Andrzeja Lejszysa. Wojsko Polskie obdarowało nową szkołę sześcioma komputerami (spektup i vinipol bit). Byliśmy wówczas najbardziej nowoczesną placówką w regionie. Nasza szkoła zyskuje darowiznę od FEWB „Metalplast” w Złotowie w postaci kserografu (wówczas to nowość).

1996 

Jak wszystkie placówki oświatowe w Polsce ?  nasza Szkoła od września podlega samorządom lokalnym. Szkoła stawia na nowoczesność. Pojawia się skaner, kserokopiarka, nowoczesne tablice. Powstaje pierwsza pracowni informatyczna z komputerami Apple Clasic.

1999

Rozpoczyna się wdrążanie reformy oświaty: w obiekcie przy ul. Królowej Jadwigi 54 od września lokują się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum (jeszcze bez nazwy), w którym mamy najnowocześniejszą pracownie komputerową w całym powiecie, w pierwszym w powiecie stałym łączem internetowym. Zapoczątkowano współpracę i wymianę uczniów z partnerskimi szkołami niemieckimi z Rathenow i Gifhorm.

2000          

28 grudnia uchwała Rady Miejskiej gimnazjum otrzymuje imię Jana Kochanowskiego, zaczyna się komputeryzacja biblioteki szkolnej (4 komputery i nowo zakupiony projektor multimedialny).

2001          

1 września uchwałą rady Miasta powstaje Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie – to nowa nazwa naszej placówki łączącej obie szkoły: podstawówkę i gimnazjum (powstaje nowoczesne kino szkolne).

8 maja Gimnazjum otrzymuje sztandar ufundowany przez Rade Rodziców. Sztandar zaprojektował p. J. Jelonek nauczyciel sztuki, a poświęcenia w kościele pw.  WNMP dokonał ks. B. Wacławski.

2002/2013     

Powstają kolejne pracownie komputerowe dla uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej. Budynek szkolny zostaje podzielony na część gimnazjum i szkoły podstawowej, aby umożliwić bezpieczną i spokojniejszą naukę dzieciom i nauczycielom.

2017          

Z dniem 1 września 2017 r. szkoły  podstawowe z sześcioletnich przekształciły się w ośmioletnie. Absolwenci klas VI podjęli naukę w klasach VII, a gimnazja nie przeprowadziły naboru nowych uczniów.

Szkoła z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 przekształciła się ponownie na Szkołę Podstawową nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie

2018/2019   

Z końcem roku szkolnego 2018/2019 wygasły ostatnie klasy gimnazjalne.

2019          

Na podstawie Zarządzenia Zastępczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2019 r. Szkole Podstawowej nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie nadano nazwę Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie.

Skip to content