Jak co roku, tradycyjnie w październiku,  świętowaliśmy w bibliotece uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej. Dzieci zapoznały się z zasadami korzystania z biblioteki szkolnej i wypożyczania książek. Na zakończenie uroczystości po ślubowaniu  i pasowaniu na czytelnika otrzymały kartę czytelnika oraz pierwszą wypożyczoną książkę.

W.Jarzębska