Warsztaty dla klas III

20 października uczniowie klas III uczestniczyli w warsztatach w ramach projektu „Widzę i pomagam”. Pytania, odpowiedzi, zabawy, przepracowane podczas warsztatów dotyczyły budowania zespołów rówieśniczych, integracji uczniów , pogłębianie więzi emocjonalnych.

Towarzyszyło nam hasło ZACHOWANIE BYWA ZŁE, A JA NIE…

                                                                                                                                                                                                                                            Gabriela Lach