Prosimy o zapoznanie się z nowym zasadami odpłatności za obiady.

Stołówka szkolna wydaje obiady od dnia 5 września 2023 r.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY 2023 2024

Skip to content