W dniu 16 lutego Samorząd Uczniowski zorganizował karnawałową dyskotekę szkolną. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV-VIII. Już od progu szkoły słychać było dźwięki muzyki tanecznej.

Na dyskotekę organizatorzy przygotowali zabawy i konkursy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Uczniowie chętnie brali w nich udział i wciąż domagali się kolejnych. Odbyły się też wybory najlepszego stroju karnawałowego. Tutaj również nie brakowało chętnych, by stanąć do rywalizacji o ten zaszczytny tytuł. Dyskoteka pozwoliła na zintegrowanie się młodzieży, kształcącej się w naszej szkole. Muzyka przyciągnęła na parkiet także nauczycieli, którzy nie pozostali obojętni na dźwięki muzyki.

Uczniowie i opiekunowie SU bardzo dziękuję nauczycielom sprawującym opiekę nad uczniami, Panu Andrzejowi za pomoc w organizacji imprezy oraz Radzie Rodziców za ufundowanie poczęstunku.

O tym, że wszyscy świetnie się bawili świadczą zdjęcia w naszej fotogalerii.