Z wielką przyjemnością możemy poinformować, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego KAŻDY INNY – WSZYSCY RÓWNI. Innowacja ma na celu uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwijanie empatii, kształtowanie tolerancji oraz likwidowanie uprzedzeń.
Edukacja włączająca ma wiele zalet. To więcej niż tylko umieszczanie dzieci z różnymi potrzebami w jednej klasie. To stworzenie środowiska nauki, które jest dostępne dla każdego oraz dostosowanie metod pracy i materiałów edukacyjnych, aby każdy uczeń lub uczennica mogli się uczyć. Nasza szkoła zmienia się, by stać się bardziej przyjazną i użyteczną dla każdego dziecka: mamy już tabliczki na drzwiach (opisane alfabetem Braillea) i nowe szafki oraz kolorową wykładzinę. Wszystko to ma służyć integracji. Przed nami jeszcze wiele pozytywnych zmian!

Skip to content