Strona główna

Ariadna i Tezeusz zamknięci w komiksie

O tym, że mity stanowią niewyczerpane źródło inspiracji, przekonali się uczniowie klasy 6a, którzy dali upust swoim możliwościom twórczym i stworzyli komiks na podstawie mitu o Tezeuszu i Ariadnie. Praca grupowa to jedna z najpopularniejszych metod aktywizujących uczniów, która może przynieść wiele różnorodnych korzyści, to m.in.

  • przygotowanie ucznia do lepszego, samodzielnego funkcjonowania w środowisku,
  • rozwijanie umiejętności współpracy,
  • rozwijanie zasady wzajemnej pomocy,
  • integracja zespołu klasowego,
  • przeciwdziałanie izolacji niektórych uczniów,
  • stwarzanie okazji do pokonywania nieśmiałości,
  • kształcenie umiejętności komunikowania się,
  • uczenie przestrzegania przyjętych zasad.

Szóstoklasiści pracowali rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem.

 

                                                                                           Oprac. Justyna Cierpiszewska

 

« Powrót