Strona główna

Z Pyrkiem bezpiecznie, zdrowo i wesoło

        17 września 2019 r., wśród młodszych uczniów  miała miejsce impreza „Z Pyrkiem bezpiecznie, zdrowo i wesoło”. Jej celem miała być popularyzacja zasad bezpieczeństwa połączona z „Dniem ziemniaka”. Zabawa rozpoczęła się apelem, w którym wiersze i piosenki przygotowały dzieci z klasy Ia. Uczniowie IIb przyczynili się do wzbogacenia muzycznej części  apelu. Zaproszono też znanego dzieciom Pyrka z przedstawicielami. Policji, którzy udzielili wszystkim zebranym ważnych rad związanych z bezpieczeństwem na drodze. Na pamiątkę tego spotkania najmłodsi- pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe opaski odblaskowe.

       Po apelu dzieci wzięły udział w zajęciach zorganizowanych według poziomów. W klasach pierwszych wykonywano ziemniaczane ludki, w trzecich- uczniowie podzieleni na grupy, za pomocą ziemniaczanych pieczątek, tworzyli plakaty związane z ruchem drogowym. Wśród drugoklasistów został przeprowadzony turniej sportowy. Bohaterem wszystkich konkurencji był ziemniak.  Dzieci rywalizowały w wyścigach typu: „sadzenie ziemniaków”, „slalom z pyrą”, „obieranie ziemniaków na czas”, „rzut pyrą do celu” itp.

       Impreza skończyła się degustacją ziemniaków w mundurkach w szkolnej stołówce. Impreza „Z Pyrkiem bezpiecznie, zdrowo i wesoło” była pierwszą w tym roku, wspólną akcją w młodszej grupie wiekowej.  Nad całością imprezy czuwała pani Gabriela Lach.


« Powrót