Strona główna

Dyrekcja


(kliknij na zdjęcie, by powiększyć)

Dyrektor Karol Wójcik - wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Państwowej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku historia i WOS. Ukończył studia podyplomowe Integracja Europejska, Kontakty Międzynarodowe i Dyplomacja, Menager w Oświacie. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

 

(kliknij na zdjęcie, by powiększyć)

Wicedyrektor Elżbieta Grabowska - wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku geografia. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

 

Wicedyrektor Dorota Pieniążkowska - wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi na kierunku filologia angielska, translatorska. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Organizacji i Zarządzania „Menedżer w Oświacie” oraz w zakresie Techniki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego.

 

 

« Powrót