Strona główna

Podania


Przy rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie obowiązuje rejonizacja. W pierwszej kolejności do szkoły przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców / prawnych opiekunów.


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci na wniosek rodziców / opiekunów prawnych po postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Urząd Miasta Złotowa.


Dokumentację należy złożyć do sekretariatu szkoły.


Podobny obraz

 

 

ZGŁOSZENIE

WNIOSEK

 

 

 

 

 

Podobny obraz

« Powrót