Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia  2019 r.

3.

Zakończenie I półrocza 2019/2020

24 stycznia 2020 r.

4.

Ferie zimowe:

27 stycznia – 9 lutego 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

9 – 14 kwietnia 2020 r.

7.

Egzamin ósmoklasisty

    - język polski 

    - matematyka

    - język obcy nowożytny

 

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

8.

 

 

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

    

2 i 3 stycznia 2020r.

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

12 czerwca 2020r.

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26 czerwca 2020r.

10.

Ferie letnie

27 czerwca 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.

11.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2019 r.

12.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

8 listopada 2019 r.

13.

Jasełka szkolne

20 grudnia 2019 r.

14.

Zebrania z rodzicami

17 września 2019 r. – kl. I - III

18 września 2019r. - kl.IV-VIII

26 listopada 2019 r.– kl. I - III

27 listopada 2019r.- kl.IV-VIII.

21 stycznia 2020r.– kl. I - III

22 stycznia 2020r. - kl.IV-VIII

28 kwietnia 2020 r. – kl. I - III

29 kwietnia 2020 r.- kl.IV-VIII

15.

Popołudniowe dyżury dla rodziców

30 października 2019 r.

25 marca 2020 r.

27 maja 2020 r.

16.

Kalendarz klasyfikacji uczniów

  • I półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

         poinformowanie o propozycjach ocen:

         ustalenie ocen za I półrocze:

         Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  • II półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

          poinformowanie o propozycjach ocen:

          ustalenie ocen za II półrocze:

          Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna


    20 grudnia 2019 r.

      3 stycznia 2020 r.

    13 stycznia 2020 r.

    20 stycznia 2020 r.

         22 maja 2020 r.

      8 czerwca 2020 r.

    15 czerwca 2020 r.

    22 czerwca 2020 r.

« Powrót