Strona główna

Kadra

Dyrektor Karol Wójcik

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwent Państwowej Akademii Pedagogicznej w Słupsku na kierunku historia i WOS. Ukończył studia podyplomowe Integracja Europejska, Kontakty Międzynarodowe i Dyplomacja, Menager w Oświacie. Jest egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu z zakresu egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Wicedyrektor Elżbieta Grabowska

Wykształcenie wyższe magisterskie, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku na kierunku geografia. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. 

 

Pozostała kadra Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie


BEDNAREK Andrzej nauczyciel wychowania fizycznego
BECKER Katarzyna nauczyciel języka angielskiego
BIAŁKOWSKA Iwona nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
BIAŁY Grzegorz nauczyciel wychowania fizycznego
BREWKA Ireneusz nauczyciel języka angielskiego
BRÓZDA Monika  nauczyciel informatyki
CIERPISZEWSKA Justyna nauczyciel języka polskiego
CIEŚLIK Bożena nauczyciel języka polskiego
COCHÓR Monika nauczyciel języka niemieckiego i edukacji wczesnoszkolne
DOBER Monika nauczyciel języka angielskiego
DURA Renata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ks. GACA Adam nauczyciel religii
JARECKA - BANACZYK Żaneta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
JARZĘBSKA Weronika nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KALAS Maria nauczyciel przyrody i biologii
KANTHAK - KAROLAK Emilia nauczyciel historii
KILAR Marzena nauczyciel plastykii
KLIMEK Anita nauczyciel języka polskiego
KOKOWSKI Jakub nauczyciel wychowania fizycznego
KORONKIEWICZ Kornel nauczyciel wychowania fizycznego
KOSIBA Małgorzata nauczyciel matematyki
KOZDRA Halina nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
KUCZYŃSKI Paweł nauczyciel wychowania fizycznego
LACH Gabriela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
LESZCZYŃSKA Barbara logopeda
ŁATKO Elżbieta nauczyciel języka polskiego
MATYLIS - SKRENTNA Aleksandra nauczyciel języka angielskiego
MENDYK Tomasz nauczyciel muzykii
MICHALSKA Jolanta nauczyciel religii
MOCZYŃSKI Wojciech nauczyciel religii
NAWROCKA Joanna nauczyciel fizyki
OSOJCA Cezary nauczyciel fizyki
PIECHOCKA Grażyna pedagog
PIENIĄŻKOWSKA Dorota nauczyciel języka angielskiego
PIKULIK Paula psycholog
RĘBIŚ Monika nauczyciel chemii
RÓG Wioletta nauczyciel matematyki i informatyki
RUSIN Monika nauczyciel języka polskiego
SCHULTZ Joanna nauczyciel techniki
SIERACKI Tomasz nauczyciel geografii i edb
SYPNIEWSKA Anna nauczyciel techniki
TETZLAFF Anna nauczyciel
TLOCK Danuta nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki
TOMASZEWSKA Ewa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
TRYBUCHOWICZ Małgorzata nauczyciel
WOJTASIK Beata nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
ZIÓŁKOWSKA Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego

« Powrót