Strona główna

Dokumenty do pobrania


pobierz plik .pdf

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

w Szkole Podstawowej nr 3 im.plut. Michała Robaka

w Złotowie

                                                     

pobierz plik .pdf


Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie

                                                            

pobierz plik.pdf

Zarządzenie w sprawie użytkowania i opłat
za korzystanie z indywidualnych szafek szatniowych

                                                             

pobierz plik.pd

Szczegółowe warunki realizacji                         projektu edukacyjnego w gimnazjum

                                                                                                                 

pobierz plik.pdf

Regulaminy boiska szkolnego

Regulamin miasteczka ruchu drogowego

pobierz plik.pdf

Regulamin placu zabaw

pobierz plik.pdf

Regulamin placu zabaw „PUMPTRACK z niecką BOWL”

pobierz plik.pdf

Regulamin szkolnego boiska wielofunkcyjnego

pobierz plik.pdf

Sprawozdania bilansowe SP nr 3 za rok 2018 pobierz plik .pdf

« Powrót