Strona główna

Dokumenty do pobrania


pobierz plik .pdf

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

w Szkole Podstawowej nr 3 im.plut. Michała Robaka

w Złotowie

                                                     

pobierz plik .pdf


Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. plut. Michała Robaka w Złotowie

                                                            

pobierz plik.pdf

Zarządzenie w sprawie użytkowania i opłat
za korzystanie z indywidualnych szafek szatniowych

                                                             

pobierz plik.pd

Szczegółowe warunki realizacji                                     projektu edukacyjnego w gimnazjum

                                                                                                                 

pobierz plik.pdf

« Powrót