Strona główna

Wydarzenia - 2016

Mamy logo!!!

 Rok 2016 kończymy newsem - mamy logo Stowarzyszenia!

                                                   

    Na ogłoszony konkurs na logo Stowarzszenia wpłynęło pięć projektów, których autorami, zgodnie z regulaminem konkursu, byli uczniowie złotowskich gimnazjów.

Jury przyznało:

I miejsce - projekt Jędrzeja Tlocka z GP nr 1 w Złotowie
II miejsce - projekt Zuzanny Maciejewskiej z GP nr 2 w Złotowie
III miejsce - projekt Katarzyny Dudy z GP nr 2 w Złotowie.

    Komisja postanowiła także nagrodzić prace Michała Markowskiego oraz Mateusza Chmielewskiego z GP nr 1 w Złotowie za włożony wkład pracy w wykonanie projektów logo.

                                                   Zwycięzcom oraz nagrodzonym gratulujemy!!!

    Składamy także gratulacje i podziękowania Szkołom, a przede wszystkim nauczycielom: pani Marzenie Kilar, panu Mirosławowi Kozakowi oraz panu Michałowi Grajczakowi, pod których bacznym okiem prace konkursowe powstawały.

     Laureaci konkursu otrzymali od Stowrzyszenia karty upominkowe do sklepu Media Expert, zaś wszyscy uczestnicy oraz Szkoły nagrody rzeczowe ufundowane przez Fundację Włącz Się!, której składamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszych działań.

     Nagrody zostały wręczone podczas szkolnych apeli.

   

 

Czar Bożego Narodzenia!

  W poniedziałek - 19 grudnia - odbyły się wyjątkowe zajęcia popołudniowych świetlic z SP nr 2 oraz SP nr 3 w Złotowie. Tematem przewodnim były zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe. Słoneczne Dzieciaki i Wesoła Gromada wraz z opiekunami przybyli na wigilijne spotkanie do restauracji „Millenium”. Odświętny wystrój i lśniąca choinka wprawiła wszystkich w wyjątkowy nastrój, a na wędrowców czekał nakryty białym obrusem stół z wigilijnymi potrawami. Nie zabrakło również sianka, opłatka i świątecznych życzeń oraz dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa. W blasku świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, została odczytana historia narodzenia Bożego Syna, przeplatana wspólnym śpiewem kolęd. Oczywiście były też prezenty. Magia świąt roztoczyła po raz kolejny swój czar. 

  Popołudniowe świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie od marca w ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez Gminę Miasto Złotów.

  Dziękujemy panu Michałowi Wawrzyniakowi oraz załodze restauracji „Millenium” za przyjęcie małych wędrowców.

   

  

         Składamy również podziękowania pracownikom Urzędu Miasta w Złotowie za współpracę w całym 2016 roku przy realizacji  zadań współfinansowanych przez Gminę Miasto Złotów

                         Niech uśmiech na twarzach dzieci będzie najlepszym, świątecznym prezentem.

                                           

"Kuźnia talentów"

  "Kuźnia talentów" to kolejny projekt realizowany przez Stowarzyszenie w ramach realizacji zadań publicznych współfinansowanych przez Gminę Miasto Złotów. Projekt prowadzony jest w Szkole Podstawowej nr 2 w Złotowie od 10 października do końca roku. W ramach zadania prowadzone są zajęcia rozwijające uzdolnienia teatralne oraz taneczne. Podczas spotkań zostały przygotowane, a następnie zaprezentowane społeczności szkolnej i zaproszonym gościom, przestawienia:

 • pasowanie na ucznia

   

 • "Tolerancja"

  

   

 • świąteczne spotkanie

   

   

Występy zostały również opisane na stronie internetowej szkoły:

http://www.sp2zlotow.pl/

http://www.sp2zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=702:przedstawienie-tolerancja&catid=1:latest-news

http://www.sp2zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=668:lubowanie-klasy-1a&catid=1:latest-news

https://pl-pl.facebook.com/sp2zlotow/

oraz w lokalnych mediach:

https://zlotowskie.pl/galerie/przedstawienie-tolerancja-w-sp-nr-2-w-zlotowie

http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/pasowanie-na-ucznia-w-sp-2-w-zlotowie,3886667,artgal,t,id,tm.html

 

"Matematyczne asy" już działają

Oto relacje i zdjęcia ze szkół biorących udział w projekcie:

Szkoła Podstawowa nr 1 -
http://www.jedynka-zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=674:matematyczne-asy&catid=104:aktualnoci&Itemid=134  

     

Szkoła Podstawowa nr 2 -
http://www.sp2zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=674:matematyczne-asy&catid=1:latest-news


Szkoła Podstawowa nr 3 - http://zss1.edu.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=135 

  

Zespół Szkół Katolickich - 

http://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=227:matematyczne-asy&catid=9&Itemid=102  

  

 "Słoneczne Dzieciaki" i "Wesołą Gromada" wróciły do świetlic  

  Od września, po wakacyjnej przerwie, w Szkołach Podstawowych nr 2 i 3 w Złotowie wznowiły swą działalność popołudniowe świetlice środowiskowe, które prowadzone są przez STOWARZYSZENIE na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Miasta w Złotowie oraz Umów Partnerskich zawartych ze Szkołami. Działalność świetlic dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Złotowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologom społecznym. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godz. 14.30 – 16.30 i mają w programie różnorodne zajęcia, np. tematyczne, artystyczne, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne, interpersonalne. W zajęciach bierze udział po 15 uczniów z klas I-VI  każdej ze Szkół.  Uczestnicy, przy pomocy i wsparciu nauczycieli, odrabiają także zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji. Każde spotkanie kończy wspólnie przygotowany podwieczorek. 

                      
                                             "Słoneczne Dzieciaki"
  

       

                                                "Wesoła Gromada"

 

"Matematyczne asy" - na start        

   „Matematyczne asy”, czyli dodatkowe zajęcia dla uczniów klas III wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne to kolejne zadanie, które prowadzi Stowarzyszenie. Na jego realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Fundacji mBank poprzez udział w konkursie na zadania w zakresie rozwoju edukacji matematycznej.   
Główne założenia projektu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • pobudzanie logicznego myślenia matematycznego,
 • doskonalenie rachunku pamięciowego,
 • kształcenie umiejętności analizy, porównania i uogólniania
 • rozwijanie motywacji  do pracy nad pogłębianiem oraz rozszerzaniem wiadomości zdobytych na zajęciach,
 • kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia
  do poprawnego rozwiązania,
 • wdrażanie do rozwiązywania zadań nietypowych,
 • wyrabianie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • rozwijanie kreatywności, twórczego podejścia do zadania oraz współpracy w zespole,
 • wdrażanie do wykorzystania w procesie nauki nowoczesnych technologii,
 • przygotowanie uczniów do udziału konkursach,
 • promowanie najlepszych osiągnięć indywidualnych uczniów,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do edukacji matematycznej.

  W „Matematycznych asach” uczestniczą wszystkie złotowskie szkoły podstawowe. Zajęcia będą odbywały się od września do marca. Dodatkowo do szkół zakupiono pomoce dydaktyczne uatrakcyjniające naukę matematyki oraz wyzwalające twórcze i kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Pomoce będą służyć uczniom również po zakończeniu realizacji zadania. Jako podsumowanie projektu, po eliminacjach szkolnych, zostanie przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, podczas którego zostanie wyłoniony Mistrz Matematyki klas III Szkół Podstawowych miasta Złotowa.

           Czekamy na relacje z pierwszych zajęć w szkołach!!!      

 


"Ku wolności"

Stowarzyszenie było współorganizatorem pierwszego, piątkowego dnia "Projektu Kostka 2016", czyli Diecezjalnego Święta Młodych, nad którym pieczę sprawują Misjonarze Świętej Rodziny z parafii WNMP w Złotowie (https://pl-pl.facebook.com/projektkostkazlotow). Tego dnia gimnazjaliści oraz uczniowie szkół średnich naszego miasta wzięli udział w programie profilaktycznym "Ku wolności", na który składały się warsztaty oraz koncert w wykonaniu zespołu "Wyrwani z Niewoli".

                                          

 

 

Więcej informacji o zespole i programie możecie znależć:http://www.wyrwanizniewoli.pl,     zaś na stronach:

http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/projekt-kostka-wyrwani-z-niewoli,3851922,gal,t,id,tm.html 

http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/wyrwani-z-niewoli-z-uczniami-szkol-srednich,3852326,gal,t,id,tm.html

http://zlotow.naszemiasto.pl/artykul/projekt-kostka-2016-dzien-i,3852628,gal,t,id,tm.html

obejrzeć fotorelacje z warsztatów oraz koncertu.

Środki finansowe na realizację programu profilaktycznego "Ku wolności" zostały pozyskane od Gminy Miasto Złotów w ramach realizacji zadań publicznych.

 


Niech tam leje, niech tam wieje, ja się bawię, ja się śmieję!!!

     13 czerwca „Słoneczne Dzieciaki” oraz „Wesoła Gromada”, czyli uczestnicy świetlic środowiskowych w SP nr 2 i SP nr 3 w Złotowie, uczestniczyli w integracyjnym ognisku, które zostało zorganizowane przy ośrodku „Zacisze”. Nawet deszcz nie był w stanie popsuć dobrego humoru i wspaniałej zabawy, a samodzielnie upieczona kiełbaska miała wyjątkowy smak przygody.  Duch rywalizacji odezwał się podczas zabaw sportowych, jednakże nagroda - słodka niespodzianka - przywróciła wszystkim uśmiech na twarzach.  Nawiązały się nawet nowe znajomości. Niedługo świetlice też rozpoczną wakacje, ale już we wrześniu znów zaczniemy wspólną pracę i zabawę.

    Świetlice środowiskowe prowadzone są przez Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie w ramach realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Złotów.

 

   

  

  

 

Świetlice środowiskowe w SP nr 2 i SP nr 3

      Od 1 kwietnia 2016 r. w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie działają popołudniowe świetlice środowiskowe. Świetlice prowadzone są przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Miasta w Złotowie oraz Umów Partnerskich zawartych ze szkołami. Działalność świetlic dofinansowana jest ze środków Gminy Miasta Złotowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Są one otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 14.30-16.30. W świetlicach prowadzone są różnorodne zajęcia, np. tematyczne, artystyczne, rekreacyjno-ruchowe, kulturalne, czy interpersonalne, w których uczestniczy po 15 uczniów z klas I-VI każdej ze szkół.  Podczas nich uczestnicy odrabiają także zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji. Zawsze mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie nauczycieli pracujących w świetlicach. Największą atrakcją jest wspólnie przygotowany oraz spożywany podwieczorek, zaś najlepszym podziękowaniem jest uśmiech na twarzach naszych dzieci. 

"Słoneczne Dzieciaki" z SP 2

   

"Wesoła Gromada" z SP 3

  

 

 

"Zielona Szkoła" - Szklarska Poręba 2016

W dniach od 2 do 9 kwietnia przy współpracy z Szkołą Podstawową nr 3 w Złotowie zorganizowaliśmy dla 30 uczniów z klas I-III wyjazd na "Zieloną Szkołę" do Szklarskiej Poręby, podczas której realizowany był program edukacji prozdrowotnej. Przedsięwzięcie dofinansowane było ze środków publicznych Gminy Miasto Złotów w ramach umowy na realizację zadań publicznych w zakresie promocji i ochrony zdrowia. 

Oto relacja uczestników "Zielonej Szkoły"

 • 2 kwietnia - sobota

Nadszedł wreszcie długo wyczekiwany dzień naszego wyjazdu na "Zieloną Szkołę" do Szklarskiej Poręby. Na miejscu zbiórki, wszyscy uczestnicy: 30 uczniów z klas IIa, IIc, IIIa i III b z Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie wraz z panią Beatą Wojtasik i panią Renatą Witkowską, stawili się punktualnie o 5.45. Dzień był rześki i pogodny. Podróż minęła nam bardzo miło, chociaż trwała aż 8 godzin. Po drodze zwiedziliśmy przepiękne zoo we Wrocławiu, gdzie największe wrażenie zrobiło na nas ogromne Akwarium. Szklarska Poręba przywitała nas pięknymi krajobrazami, skąpanymi w wiosennym słońcu, ale także ośnieżonymi szczytami  Karkonoszy. Po smacznej obiadokolacji odbyło się zebranie organizacyjne z dyrektorem ośrodka, która zwróciła nasza uwagę na prozdrowotne zasady obowiązujące podczas pobytu w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia Poznaliśmy też panie Elę, Iwonkę i pana Jakuba, którzy pomagali naszym wychowawcom w opiece nad nami i w prowadzeniu zaplanowanych zajęć. Okazało się, że oprócz nas są tu jeszcze uczniowie z dwu innych szkół. Następnie uczniów czekało trudne zadanie: posłanie własnych łóżek, z którym większość musiała się zmierzyć pierwszy raz w życiu. Przed ciszą nocną, która trwała od 22.00 do 7.30 uczniowie musieli się rozstać ze swoimi telefonami komórkowymi, bo takie zasady panują w tutejszym ośrodku. Dla niektórych było to przeżycie iście traumatyczne i opłakiwane o wiele bardziej niż rozstanie z ukochanymi rodzicami. Ten pierwszy dzień, pełen nowych wrażeń zakończył się wizytą w pokojach naszych pań, które jeszcze raz przypomniały nam o konkursie czystości i regulaminie oraz życzyły nam dobrej nocy.

                                

 • 3 kwietnia - niedziela

Drugi dzień pobytu na Ziemi Karkonoskiej upłynął pod znakiem pięknej pogody i mnóstwa nowych wrażeń. Po śniadaniu wyruszyliśmy na pieszą wycieczkę na Złoty Widok i Chybotek. To grupa skalna złożona z granitowych bloków. Swoją nazwę zawdzięcza najwyższemu z bloków skalnych, który opiera się w dwóch punktach na poniższych blokach, co umożliwia rozkołysanie głazu przy użyciu niewielkiej siły. Według walońskich ksiąg - ten blok nazywany był Siedmiokątnym Kamieniem i miał zamykać wejście do zaklętego skarbca. Ze względu na swój kształt nazywany był również Misą Cukru. W trakcie wycieczek wysłuchaliśmy legend związanych z tymi miejscami. Było to dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ większość z nas po raz pierwszy zaznała prawdziwej i trudnej pieszej wędrówki po górach. Popołudnie także upłynęło nam na pieszej wędrówce i poznawaniu uroków górskiego krajobrazu. Teraz w centrum uwagi były Góry Izerskie. Tym razem byliśmy na Kruczych Skałach, a po drodze widzieliśmy także Krzywe Baszty. Oczywiście nie obyło się bez zapoznaniem się z historią owych miejsc.  W drodze powrotnej do miejsca zakwaterowania podziwialiśmy uroki Szklarskiej Poręby. Podczas pobytu na Zielonej Szkole troje uczniów przeżywało swoje urodziny, w związku z tym nie tylko  zaśpiewaliśmy  „sto lat”, ale takżeudaliśmysię na lody do „Fantazji”. Wieczór także obfitował we wrażenia. Wszyscy spędziliśmy go na boisku sportowym, gdzie razem z panem wychowawcą i naszymi paniami graliśmy w piłkę siatkową – plażówkę i piłkę nożną. Potem wzięliśmy udział w konkursie karaoke na świetlicy. Po wieczornej toalecie wszyscy udali się do swoich pokoi i panie ogłosiły ciszę nocną. Byliśmy bardzo zmęczeni, dlatego bardzo szybko zasnęliśmy.

                                

 • 4 kwietnia - poniedziałek  

Trzeci dzień pobytu rozpoczął się także piękną pogodą. Po śniadaniu udaliśmy się do największego wodospadu w Karkonoskim Parku Narodowym do Wodospadu Kamieńczyka spada on kaskadami z 27 metrów do Wąwozu Kamieńczyka, którego ściany osiągają wysokość ok 25 metrów. Wodospad położony jest przy czerwonym szlaku prowadzącym ze Szklarskiej Poręby na Szrenicę. Atrakcję można zobaczyć z dwóch miejsc. Na wysokości schroniska “Kamieńczyk” można podejść do ogrodzenia wówczas zobaczymy jego górną część lub zejść do wąwozu, po specjalnie przygotowanej metalowej platformie. Spędziliśmy miły czas w schronisku „Kamieńczyk”, gdzie można było zdobyć pieczątkę zdobywców ciekawych miejsc oraz zobaczyć nieco historii narciarstwa i saneczkarstwa. Dużo uśmiechu wzbudziły rogate sanie . Potem wróciliśmy do DWDiPZ na obiad. Po  obiedzie z zapartym tchem oglądaliśmy proces produkcji wyrobów ze szkła w Leśnej Hucie. Na naszych oczach mistrzowie tego fachu wytwarzali z rozgrzanego w piecu, płynnego szkła cudowne, kolorowe figurki. W pobliskim sklepiku mogliśmy zakupić pamiątkowe szklane figurki. Po dotarciu do „Płomyka”, gdzie byliśmy zakwaterowani oraz  po kolacji wszyscy świetnie bawiliśmy się na dyskotece i nawet nie zauważyliśmy jak byliśmy w swoich pokojach, a panie wychowawczynie mówiły nam dobranoc.

                               

 • 5 kwietnia - wtorek

Wtorek od rana był pogodny i słoneczny. Przed południem przeżyliśmy kolejną  z licznych atrakcji. Seans w Chacie Walońskiej, siedzibie średniowiecznych Walończyków, gdzie odtwarzane są stare obyczaje i tradycje rzemieślnicze. Nasza koleżanka i dwie wychowawczynie zostały przebrane w długie, czerwone szaty i mianowane przez gospodarza obiektu wiedźmami. Potem panie i my poddawani byliśmy różnym, zabawnym próbom, co wywoływało istne salwy śmiechu. Popołudnie spędziliśmy w Muzeum Mineralogicznym.  Tu podziwialiśmy bogatą kolekcję kamieni szlachetnych i ozdobnych z Sudetów i ze świata. Mogliśmy także zakupić pamiątki w postaci różnych pięknych minerałów. Po tych emocjonujących wydarzeniach wszyscy udali się na kolację, natomiast wieczorem odbyło się ognisko z pieczeniem kiełbasek.

                            

 • 6 kwietnia - środa 

Najważniejszym wydarzeniem tego przedpołudnia było wyjście na drugi wodospad – Szklarkę.  Wodospad położony jest poniżej centrum Szklarskiej Poręby ok 400 m przed ujściem Szklarki do rzeki Kamiennej. Wodospad Szklarki jest jedną z dwóch enklaw Karkonoskiego Parku Narodowego, utworzoną ze względu na dobrze zachowane naturalne dolnoreglowe lasy, głównie bukowe. Z wysokości 13,3 m ze skalnego progu spada skalną kaskadą wodospad. Trasa była bardzo atrakcyjna, choć niektórym sprawiła spore problemy. Doszliśmy do wniosku, że należy w przyszłości popracować nad kondycją fizyczną. Po zrobieniu pamiątkowych fotografii na szczycie, schodziliśmy ścieżką edukacyjną, poznając różne gatunki flory i fauny Gór Karkonoskich. Mały posiłek spożyliśmy w  schronisku górskim „ Kochanówka”. Po południu kolejna piesza wycieczka, a legenda o Skałkach Miłości to następne wiadomości dotyczące Sudetów. Niesamowita wspinaczka i niepowtarzalny widok.

                                       

 • 7 kwietnia – czwartek

Kolejny piękny dzień zaprosił nas na wycieczkę autokarową do Czech. Harrachov to miejsce docelowe. Najważniejszym elementem miasta jest kompleks skoczni narciarskichPierwsza skocznia narciarska została w Harrachovie zbudowana w 1920 roku. Obecnie w mieście funkcjonuje osiem skoczni wraz z największymi obiektami o punktach konstrukcyjnych K-125 i K-90 oraz mamucia K-185. Na tych skoczniach nie tak dawno skakał nasz wieki skoczek Adam Małysz. W granicach miasta znajduje się także przepiękny  Wodospad Mumlawy, który podziwialiśmy z zapartym tchem. Popołudnie spędziliśmy w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN. Obiekt jest placówką Karkonoskiego Parku Narodowego, która pełni funkcję w zakresie edukacji ekologicznej. Budynek położony jest w Szklarskiej Porębie przy dolnej stacji wyciągu na Szrenicę. Na miejscu mogliśmy zapoznać się z przyrodą występującą w całych Karkonoszach, zobaczyć dotykową makietę tych gór, a ekspozycje “Wirtualne Karkonosze” pokazały nam oraz wyjaśniły pojęcia takie jak: torfowiska, kotły polodowcowe, zjawiska przyrodnicze, faunę i florę oraz wpływ człowieka na góry. Tutaj także mogliśmy wykazać się wiadomościami dotyczącymi rejonu Karkonoszy i Gór Izerskich. Otrzymaliśmy testy do wypełnienia, które w parach rozwiązywaliśmy korzystając z różnych informacji zawartych w  KPN. Wszyscy zdaliśmy egzamin na piątkę.  

                                     

 • 8 kwietnia – piątek

       Kolejny dzień to lekki deszczyk, ale wspaniała autokarowa wycieczka do Kowar. Pod nazwą "Sztolnie Kowary" kryje się atrakcyjna podziemna trasa turystyczna, licząca około 1200 m chodników, komór i grot we wnętrzu góry Sulica wznoszącej się nad najwyżej położonym kowarskim osiedlem – Podgórzem. Zgromadzono w niej eksponaty z podziemnego świata legend, tajemnic i historii prawdziwej, związanej przez blisko 700 lat z poszukiwaniami kruszców, minerałów oraz wydobywaniem rudy żelaza i uranowych rud. W sztolniach przyjrzeliśmy się ciężkiej doli górników, prześledziliśmy rytm pozyskiwania i transportu urobku, a także doświadczyć emocji, które nieodłącznie towarzyszą pracy w kopalni.  Uczestniczyliśmy także w symulacji nalotu bombowego, połączonej z efektami akustyczno-świetlnymi. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. W parku miniatur  zbudowane zostały modele głównie w skali 1:25 i kilka w skali 1:50. Prezentowane obiekty to m.in.kościoły, zamki, pałace, starówki miast, ratusze, schroniska górskie. Miniatury są wierną kopią prawdziwych obiektów ze wszystkimi szczegółami i detalami. W Parku mogliśmy zobaczyć także obiekty w całej okazałości z lat swej świetności, które obecnie popadły w ruinę, bądź są niedostępne do zwiedzania. Modele zbudowane są z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Wkomponowane są w zielone otoczenie wzbogacone kolorowymi kompozycjami kwiatowymi. Część ekspozycji jest umieszczona pod dachem. To było niesamowite przeżycie. Po południu odbyliśmy ostatni spacer po Szklarskiej Porębie wydając ostatnie pieniądze na pamiątki dla najbliższych.

                                     

 • 9 kwietnia – sobota

To ostatni dzień pobytu na Zielonej Szkole w Szklarskiej Porębie. Od rana wszyscy zajmowali się pakowaniem i porządkowaniem swoich rzeczy. Po śniadaniu pożegnaliśmy się z pracownikami ośrodka i około 10.00 udaliśmy się w podróż do Polkowic, gdzie z wielką radością spędziliśmy czas na zabawach w Aquaparku. To była wspaniała regeneracja utraconych sił na szlakach sudeckich. Następnie po posiłku udaliśmy się w dalsza podróż do Złotowa i wreszcie po 10 godzinach od wyjazdu ze Szklarskiej Poręby bardzo zmęczeni , ale bardzo szczęśliwi wpadliśmy w ramiona rodziców i dziadków. Radości, uśmiechu i łez nie było końca. Bardzo dziękujemy wszystkim dzięki, którym możliwy był nasz wyjazd na Zieloną Szkołę. "Zieloną Szkołę" w Górach Karkonoskich będziemy wszyscy mile i długo wspominać. Uczniowie zyskali tu nie tylko wiedzę empiryczną, ale także dowiedzieli się wiele o sobie. Zdobyli umiejętności niezbędne w życiu codziennym takie jak : słanie łóżek, samodzielna toaleta, dbałość o własne rzeczy, dyżury na stołówce itd. Wróciliśmy do domu szczęśliwi, bardziej zintegrowani, ale mocno zmęczeni, aby od następnego tygodnia wrócić do pracy już nie w "Zielonej", ale naszej Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie.

                                     

« Powrót