Strona główna

Historia

Rok 2014 - Narodziny

25 czerwca grupa nauczycieli pasjonatów  powołuje do życia STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE, którego główym zadaniem jest wzboganienie procesu edukacyjno - wychowawczego realizowanego w placówkach oświatowych działających na terenia miasta Złotów. Po opracowaniu niezbędnej dokumentcji i złożeniu wniosku w Sądzie Rejestracyjnym, w dniu 18 lipca Stowarzyszenie otrzymuje osobowość prawną. 

Rok 2015 - Raczkowanie

Powoli uczymy się działać. Członkowie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności. Jest nas coraz więcej. Swoim zasięgiem Stowarzyszenie obejmuje również złotowskie przedszkola.  

Rok 2016 - Pierwsze kroki 

Stowarzyszenie realizuje pierwsze zadania,o kórych można poczytać z zakładce:
"Wydarzenia - 2016".


Rok 2017, ...
                     Cała naprzód!

Patrz "Wydarzenia"

« Powrót