Strona główna

Wydarzenia 2019

Świetlice po raz kolejny

To już kolejny rok Urząd Miasta Złotów powierzył nam prowadzenie popołudniowych świetlic środowiskowych  w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Świetlice prowadzone są przez STOWARZYSZENIE na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Miasta w Złotowie oraz Umów Partnerskich zawartych ze Szkołami. Działalność świetlic finansowana jest ze środków Gminy Miasta Złotowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologom społecznym. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godz. 13.30.– 16.30. W świetlicach prowadzone są różnorodne zajęcia, np. tematyczne, artystyczne, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne, czy interpersonalne, w których uczestniczy po 15 uczniów z  każdej ze szkół.  Podczas zajęć uczestnicy także odrabiają zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji. Zawsze mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie nauczycieli pracujących w świetlicy. Największą atrakcją jest wspólnie przygotowany oraz spożyty podwieczorek, zaś najlepszym podziękowaniem jest uśmiech na twarzach naszych dzieci.  

 Co słychać w świetlicach?

Od stycznia 2019  dzieci ze świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej  nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3  spotykają się od poniedziałku do piątku. Wychowankowie przy wsparciu nauczycieli odrabiają lekcje, biorą udział w różnych zajęciach tematycznych, rekreacyjnych  i ruchowych, kulturalnych, rozwijających umiejętności społeczne. Uczniowie przygotowują samodzielnie posiłki  i je spożywają.  Zajęcia odbywają się na terenie szkół oraz w instytucjach miejskich. Podopieczni świetlic odwiedzali już Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Złotowskiej, lodowisko i pływalnię. Bawimy się świetnie!

Działalność świetlic jest finansowana ze środków Gminy Miasta Złotów w ramach realizacji zadania publicznego na rok 2019.
W poszukiwaniach wielkonocnego Zajączka

5 kwienia w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się wielkanocne spotkanie uczestników świetlic środowiskowych przy SP2 i SP3. Był świąteczny poczęstunek, zabawy i konkursy sprawnościowe z jajkiem oraz ... podarunki od Zajączka. Najważniejsze jednak to wspólne chwile spędzone w świątecznej atmosferze. Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i przygotowanie tej uroczystości pani Marioli Mirr oraz Jolancie Wnuk. Ukłony kierujemy również w stronę Dyrekcji SP2 za wspaniałą gościnę.

Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2019 roku przez Miasto Złotów.Dzień Dziecka w świetlicy

W ramach świętowania Dnia Dziecka podopieczni naszych świetlic spotkali się na zajęciach integracyjnych w ośrodku Zacisze nad jeziorem Zalewskim. Piękna pogoda nam sprzyjała, stąd był czas na wspólne zabawy na świeżym powietrzu, a także brodzenie na miejskiej plaży. Spotkanie zakończyliśmy wspólnym ogniskiem i posiłkiem.

Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2019 roku przez Miasto Złotów.Świetlice po wakacjach…

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to jednocześnie czas wznowienia zajęć w popołudniowych w świetlicach środowiskowych dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.  W obu placówkach zajęcia rozpoczęły się już 2 września. Przed nami drugie półrocze spędzone na wspólnej zabawie, nauce i wycieczkach do miejskich instytucji edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych. Wspólne chwile upłyną nam w miłej atmosferze pod okiem wspaniałych wychowawców.

Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2019 roku przez Miasto Złotów.


« Powrót