Strona główna

Wydarzenia - 2018

Kolejne spotkania młodzieży za nami ... 

   W dniach 14-17.06. 2018 r. odbyło się „Eko-Forum. Złotów 2018” spotkanie integracyjne młodzieży niemieckiej, białoruskiej i polskiej w Gospodarstwie Agroturystycznym „Furman” w Krzywej Wsi.

   W projekcie brali udział uczniowie ze szkół partnerskich miasta Złotów:

  • Jan Grundschule Rathenow
  • Oberschule "Johann Heinrich August Duncker"  Rathenow
  • Szkoła Średnia nr 1 Nieśwież
  • Szkoła Podstawowa nr 1 Złotów
  • Szkoła Podstawowa r 3 Złotów

   Uczestnicy spotkali się w gospodarstwie agroturystycznym, w Krzywej Wsi, a wszystko rozpoczęło się od krótkiego przywitania oraz zabaw integracyjnych.                   

   W następnych dniach mogliśmy pokazać naszym gościom piękno  i uroki Złotowa poprzez gry terenowe, bądź spływ kajakowy rzeką Głomią. Znaleźliśmy również czas na ognisko, wspólne gotowanie zupy oraz mecz siatkówki. Ostatni dzień zakończyliśmy pożegnaniem, podczas którego każdy otrzymał drobny upominek. Mam nadzieję, że te miło spędzone trzy dni zostaną nie tylko w naszej pamięci, jak i naszych nowych przyjaciół.                                                                                        

 „Eko-Forum. Złotów 2018” zrealizowane zostało przez  Stowarzyszenie we współpracy z Szkołą Podstawową nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 3 w  ramach  realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  i współpracy między społeczeństwami realizowanych w 2018 r.

   

   

 

Zajączek w świetlicach

  27 marca w Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się wielkanocne spotkanie uczestników świetlic środowiskowych.
Był świąteczny poczęstunek, zabawy  jajkiem

                                         oraz ... podarunki od zajączka.      Podobny obraz

                                                                                                                     


 Podobny obrazPodobny obrazPodobny obraz Podobny obraz Podobny obrazPodobny obrazPodobny obrazPodobny obraz


https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFjdsNwEAIwzaqjmdg~%3B8UqkXL9tBwDHJlyqpAZnQ~%3BI0NPdJh~_bhpup9frkvj6WGB~%3Bbm43H7Z18ds~_~_bs9~%3BunuVYcGyz33~%3Bmd6Xwft4AUsdKoo~-.bps.a.747661065433265.1073741898.223363287863048&type=1

http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-4-6/267-spotkanie-wielkanocne

       Za gościnę dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie!!!  

                          Znalezione obrazy dla zapytania dziękujemy gify ruchome

 

"Matematyczne asy" na finiszu

   Od września we wszystkich czterech złotowskich szkołach podstawowych, w ramach realizacji projektu „Matematyczne asy II”, prowadziliśmy dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania oraz umiejętności matematyczne, w których uczestniczyło po dziesięcioro wytypowanych trzecioklasistów z każdej ze szkół.

   Była to już druga edycja projektu realizowanego przez Stowarzyszenie, zaś finansowanego przez Fundację mBank poprzez udział w konkursie na realizację zadań w zakresie edukacji matematycznej.

                                                                         

  Ostatnim zadaniem projektu był Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III Szkół Podstawowych miasta Złotowa,       który odbył się 6 marca w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie.

                         

   O tytuł: Mistrza Matematyki miasta Złotowa walczyli laureaci I etapu, który odbył się w każdej ze szkół biorących udział w projekcie.

 

SP 1

http://www.jedynka-zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=711:matematyczne-asy-ii&catid=104:aktualnoci&Itemid=134

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/4703,mistrzowie-matematyki

SP 2

http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-1-3/263-eliminacje-konkursu-matematyczne-asy

SP 3

http://sp3zlotow.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=254

http://sp3zlotow.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=256

ZSK

https://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=373:matematyczne-asy-podsumowanie&catid=9&Itemid=102


  W II etapie konkursu swoje szkoły reprezetawali:
SP 1 - Maria Pióro, Bartosz Ciozda, Mikołaj Kuśta,
SP 2 - Jerzy Hławiczka, Adrian Podhalicz, Jakub Siegmiller,
SP 3 - Weronika Aleksandrowicz, Sara Beker oraz Miłosz Stoltman,
ZSK  -
Anna Jędrzejczyk, Bartosz Birecki, Oliwier Leśny      

 

.                                                                                                          Podobny obraz

                                                                                                       

   Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali jednakowy test sprawdzających umiejętności rachunkowe, logiczne myślenie, analizowanie i wnioskowanie oraz zastosowanie matematycznej wiedzy w praktyce.

               

   Najlepiej test napisała i jednocześnie Mistrzem Matematyki wśród uczniów klas III złotowskich szkół podstawowych została: Maria Pióro. Tytuł: Wicemistrza zdobyli: Bartosz Ciozda (2 miejsce) oraz Miłosz Stoltman (3 miejsce).

       Znalezione obrazy dla zapytania brawa gify ruchome

  Laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody - Remik Liczbowy, zaś swoimi wrażeniami dzielili się przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez organizatora.

                          

https://zlotowskie.pl/artykul/matematyczne-asy-ii

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/4719,matematyczne-asy


      Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich nauczycielom oraz rodzicom!!!

   Dziękujemy Szkołom za współpracę przy realizacji projektu "Matematyczne asy II", a przede wszystkim Fundacji mBank za jego sfinansowanie.

                                                    Podobny obraz

Świetlice - po raz trzeci!!!

Od 22 lutego znów działają popołudniowe świetlice środowiskowe w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3. Świetlice prowadzone są przez STOWARZYSZENIE na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Miasta w Złotowie oraz Umów Partnerskich zawartych ze Szkołami. Działalność świetlic finansowana jest ze środków Gminy Miasta Złotowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologom społecznym.

   W świetlicach prowadzone są różnorodne zajęcia, np. tematyczne, artystyczne, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne, czy interpersonalne, w których uczestniczy po 15 uczniów z  każdej ze szkół.  Podczas zajęć uczestnicy także odrabiają zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji. Zawsze mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie nauczycieli pracujących w świetlicy. Największą atrakcją jest wspólnie przygotowany oraz spożyty podwieczorek, zaś najlepszym podziękowaniem jest uśmiech na twarzach dzieci.
  Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godz. 13.30.– 16.30.

"Słoneczne Dzieciaki" - SP 2

https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzskNxAAIA8COIm5M~%3B41FAXn3OTIYOroSSHQVdJ7~_PCqmImqg9ct7nI6znIHa~_TR6cxjzkQz3gNKx7qZz94P9cvOtvFfrTBpnzpuvg~%3B~%3BK9fk~%3B3395f~_z6gn2uZ~%3Bntr6teMvU63Q~-~-.bps.a.747658828766822.1073741896.223363287863048&type=1

 


https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxFzdkNRDEIQ9GORmyxof~%3BGRoKQ93mErmEQp2gn3L3qx2tTEQHWmgTovq62neuU6fW5~_5Nr9j1jje71u495Xeg~_7Ll77r~_aPc4eRKINPnfv8QcqNy3n.bps.a.747659708766734.1073741897.223363287863048&type=1

     

   Wakacje dobiegły końca. Dzieci wróciły z zapałem do szkoły, a tym samym pracę wznowiły nasze świetlice środowiskowe przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie, organizowane przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ OŚWIATY W ZŁOTOWIE. Z radością powitaliśmy naszych nowych podopiecznych i z utęsknieniem czekaliśmy na naszych stałych uczniów. Rozpoczęliśmy pracę w II semestrze roku szkolnego 2018/19. Razem uczymy się, bawimy, poznajemy miejskie obiekty kulturalne i rekreacyjne, a przede wszystkim miło i kreatywnie spędzamy wspólnie czas popołudniami. Szczegóły w fotoreportażu.

      Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2018 roku przez Miasto Złotów.

 

 

ZŁOTOWSKI OMNIBUS to cykl zajęć pozalekcyjnych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie organizowanych w II półroczu roku szkolnego 2018/19 (wrzesień – grudzień 2018). Jest to zadanie realizowane w ramach zadań publicznych organizowane zgodnie z „Rocznym Programem Współpracy Gminy Miasto Złotów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 r.” Program projektu ZŁOTOWSKI OMNIBUS łączy dwie szkoły podstawowe z terenu Miasta Złotów, a w szczególności obejmuje:

1) pozalekcyjne zajęcia edukacyjno – rozwojowe niwelujące deficyty oraz problemy w nauce:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2
w Złotowie

Szkoła Podstawowa nr 3
w Złotowie

Trudności umiejętności szkolnych na poziomie dla klas I-III

Grupa I: „Lepiej czytam, ładnie piszę”                                

Grupa II: „Droga do sukcesu”        

„Umiem pisać, umiem czytać”                       

Trudności z zakresu kompetencji matematycznych

„Matematyczne a b c”

                                         

„Matematyka jest okej”
                                     

Trudności z zakresu kompetencji polonistycznych

„Przełożyć z polskiego na polski”                             

„Dobrze piszę, dobrze mówię”                       

Trudności z zakresu kompetencji przyrodniczych

„Z przyrodą za pan brat”

„Z przyrodą za pan brat”
                                    

Trudności z zakresu kompetencji nauki języka angielskiego

„English is easy, English is fun”
                                         

„English is easy, English is fun”                             

Zajęcia logopedyczne

----------------------------------------

„Gimnastyka dla języka”

Gimnastyka korekcyjna

„Ćwiczę, wzmacniam, koryguję”                         

„Ćwiczę, wzmacniam, koryguję”                 

 

2) pozalekcyjne zajęcia wspierające kreatywność oraz rozwijające kluczowe kompetencje w nauce i życiu.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 2
w Złotowie

Szkoła Podstawowa nr 3
w Złotowie

Rozwijanie uzdolnień matematycznych

„Matematyka w praktyce”

„Matematyka w praktyce”
                                        

Rozwijanie uzdolnień polonistycznych

„Warsztaty kabaretowo - teatralne”                        

„Mistrzowie słowa”

                                         

Rozwijanie uzdolnień przyrodniczych

„Odkrywamy tajemnice przyrody”                          8 osób

„Odkrywamy tajemnice przyrody”                         8 osób

Rozwijanie uzdolnień z zakresu języka angielskiego

„Explorers of English”
                                         

„Explorers of English”

                                         

Rozwijanie uzdolnień tanecznych

„Rytm – muzyka – taniec”

„Rytm – muzyka – taniec”

                                        

Rozwijanie uzdolnień sportowych

--------------------------------------

„Łączy nas piłka”           

 

Rozwijanie uzdolnień z zakresu gry w szachy

„SZACH – MAT”              

„SZACH – MAT”

                                          

Rozwijanie uzdolnień wokalnych

„Śpiewajmy razem”        

 

-------------------------------------

Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2018 roku przez Miasto Złotów.

 

Krótka fotorelacja z zajęć:


         19 grudnia 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie odbyło się świąteczne spotkanie podopiecznych Świetlic, organizowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Oświaty w Złotowie. Był to czas przedświątecznej zadumy, radości i wspólnoty ale także podsumowania całorocznej pracy. Spotkanie świąteczne miało też za zadanie integrację uczniów z dwóch złotowskich szkół: Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotowie oraz ich wychowawców. Wszyscy podopieczni zostali obdarowani upominkami od Gwiazdora. Środowiskową wigilię przygotowała pani Danuta Tlock. Dziękujemy!

      Projekt finansowany jest ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
w 2018 roku przez Miasto Złotów.

 

 

« Powrót