Strona główna

Wydarzenia - 2017

Wigilijne spotkanie "Wesołej Gromady" i "Słonecznych Dzieciaków"

   W grudniu w restauracji Millenium odbyło się spotkanie wigilijne uczestników świetlic środowiskowych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Złotowie oraz ze Szkoły Podstawowej nr 3       w Złotowie. Były życzenia i tradycyjne dzielenie się opłatkiem, poczęstunek, wigilijna opowieść, zabawy oraz wspólne śpiewanie kolęd. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały słodkie upominki od Gwiazdora.

   Świetlice są prowadzone przez Stowarzyszenie  w ramach projektu finansowanego przez Gminę Miasto Złotów.

                   


https://zlotowskie.pl/galerie/spotkanie-swiateczne-uczestnikow-swietlic-srodowiskowych


Co słychać u "Matematycznych asów"?

Szkoła Podstawowa nr 2
http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-1-3/240-matematyczne-asy-2

Szkoła Podstawowa nr 3
http://sp3zlotow.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=238

Zespół Szkół Katolickich
https://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=347:co-robilismy-w-listopadzie&catid=9&Itemid=102


Świetlice "Wesoła Gromada" i "Słoneczne Dzieciaki" znów działają

   Od września, po wakacyjnej przerwie, kontynuowane są popołudniowe zajęcia w świetlicach środowiskowych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3.
  Podczas spotkań dzieci odrabiają lekcje oraz biorą udział w różnorodnych zajęciach tematycznych na terenie szkoły, a także w muzeum, bibliotece miejskiej, na pływalni i lodowisku. Dodatkowo "Słoneczne dzieciaki" odwiedzają podopiecznych DD „Senior- Wigor”.
   Projekt finansowany jest przez Gminę Miasto Złotów.

https://www.facebook.com/BibliotekaZlotow/photos/pcb.1443853179069069/1443850972402623/?type=3

https://www.facebook.com/BibliotekaZlotow/photos/pcb.1494028460718207/1494018580719195/?type=3


"Matematyczne asy II" - wystartowały

https://zlotowskie.pl/artykul/wystartowaly-matematyczne-asy-ii

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/3835,wystartowaly-matematyczne-asy-ii

Szkoła Podstawowa nr 1

    

http://www.jedynka-zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=696:matematyczne-asy17&catid=85:projekty&Itemid=118

Szkoła Podstawowa nr 2

      

http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-1-3/201-matematyczne-asy-ii

Szkoła podstawowa nr 3

 

http://zss1.edu.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=215

Zespół Szkół Katolickich


http://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=343:matematyczne-asy-1-17&catid=9&Itemid=102

"Matematyczne asy II"       

  Już po raz drugi realizujemy projekt "Matematyczne asy", czyli dodatkowe zajęcia dla uczniów klas III wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne.  Na jego realizację pozyskaliśmy dofinansowanie z Fundacji mBank poprzez udział w konkursie na zadania w zakresie rozwoju edukacji matematycznej.   
Główne założenia projektu:

 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych,
 • kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego, pobudzanie ciekawości poznawczej,
 • pobudzanie logicznego myślenia matematycznego,
 • doskonalenie rachunku pamięciowego,
 • kształcenie umiejętności analizy, porównania i uogólniania
 • rozwijanie motywacji  do pracy nad pogłębianiem oraz rozszerzaniem wiadomości zdobytych na zajęciach,
 • kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej,
 • doskonalenie umiejętności niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia 
  do poprawnego rozwiązania,
 • wdrażanie do rozwiązywania zadań nietypowych,
 • wyrabianie umiejętności zastosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu,
 • rozwijanie kreatywności, twórczego podejścia do zadania oraz współpracy w zespole,
 • wdrażanie do wykorzystania w procesie nauki nowoczesnych technologii,
 • przygotowanie uczniów do udziału konkursach,
 • promowanie najlepszych osiągnięć indywidualnych uczniów,
 • doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne do edukacji matematycznej.

  W „Matematycznych asach II” biorą udział wszystkie złotowskie szkoły podstawowe. Zajęcia będą odbywały się od września do marca. Drużyny Asów tworzy dzisięcioro wytypowanych przez nauczycieli uczniów każdej ze szkół.  Zazwyczaj są to laureaci różnych konkursów matematycznych. Jako podsumowanie projektu, po eliminacjach szkolnych, zostanie przeprowadzony Międzyszkolny Konkurs Matematyczny, podczas którego zostanie wyłoniony Mistrz Matematyki klas III Szkół Podstawowych miasta Złotowa.

           Czekamy na relacje zajęć w szkołach!!!       

 

Program profilaktyczny PAX"

Stowarzyszenie po raz drugi było współorganizatorem pierwszego, piątkowego dnia "Projektu Kostka 2017", czyli Diecezjalnego Święta Młodych, nad którym pieczę sprawują Misjonarze Świętej Rodziny z parafii WNMP w Złotowie (https://pl-pl.facebook.com/projektkostkazlotow). Tego dnia uczniowie klas siódmych, gimnazjów oraz szkół średnich naszego miasta wzięli udział w "Programie profilaktycznym PAX", na który składały się warsztaty oraz koncert w wykonaniu zespołu PAX.

                                               Projekt Kostka 2017

Więcej informacji o zespole można znależć: https://www.rtck.pl/agencja/pax/, zaś na stronach:

http://www.pzl24.pl/wiadomosci/3593,projekt-kostka-2017-z-rozmachem 

https://zlotowskie.pl/artykul/projekt-kostka-2017-z-rozmachem

http://www.msf-zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=510&Itemid=74

http://www.ekonom.zlotow.net/index.php/787-projekt-kostka

http://zss1.edu.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=214

przeczytać relacje oraz obejrzeć zdjęcia i nagrania z warsztatów oraz koncertu.

Środki finansowe na realizację "Programu Profilaktycznego PAX" zostały pozyskane przez Stowrzyszenie od Gminy Miasto Złotów w ramach realizacji zadań publicznych.

Co słychać w świetlicach?

Od lutego do czerwca  dzieci ze świetlic środowiskowych w Szkole Podstawowej  nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3  spotykały się od poniedziałku do piątku. Wychowankowie przy wsparciu nauczycieli odrabiali lekcje, brali udział w różnych zajęciach tematycznych, rekreacyjnych  i ruchowych, kulturalnych, rozwijających umiejętności społeczne. Uczniowie przygotowywali  i spożywali podwieczorki.  Zajęcia odbywały się na terenie szkół oraz w instytucjach miejskich. Podopieczni świetlic odwiedzali Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Ziemi Złotowskiej, lodowisko   i pływalnię. W czerwcu odbyło się wspólne ognisko uczestników świetlic i ich opiekunów okazji Dnia Dziecka i zakończenia roku szkolnego.                                                                                                                   

Działalność świetlic jest finansowana ze środków Gminy Miasta Złotów w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

                                                         

    

                              

 

https://www.facebook.com/BibliotekaZlotow/photos/pcb.1327067274080994/1327066580747730/?type=3

Do zobaczenia po wakacjach :)

 

"Granice - wtedy i teraz - nigdy więcej". Niemiecko - polskie spotkanie młodzieży.

 "Granice - wtedy i teraz - nigdy więcej" ...  to kolejny projekt, na którego prowadzenie pozyskaliśmy środki finansowe z UM w Złotowie poprzez udział w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.        

 Beneficjentami zadania byli gimnazjaliści z GP nr 1 w Złotowie, którzy szczegółową relację z spotkania zamieścili na stronie szkoły: http://zss1.edu.pl/gimnazjum/page.php?idd=25&ida=113

                               

Zapraszamy do lektury i obejrzenia galerii zdjęć.

Wielkanocne spotkanie świetlic

                              

11 kwietnia w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 odbyło się wielkanocne spotkanie wychowanków oraz wychowawców świetlic środowiskowych ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3 pt. „Wielkanoc na Krajnie”. Na wszystkich  czekał świąteczny poczęstunek: żurek, ciasto i napoje. Później  dzieci wykonywały zadania związane z wielkanocnymi zwyczajami Krajny, a na końcu otrzymały świąteczne upominki.

  

  

  Dyrekcji ZSS nr 1 w Złotowie za gościnę!

Świetlice prowadzone są przez Stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym i finasowane przez Gminę Miasto Złotów.


"Matematyczne asy" na finiszu

   Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III Szkół Podstawowych miasta Złotowa zakończył realizowany przez Stowarzyszenie projekt "Matematyczne asy".

   23 marca w Szkole Podstawoej nr 3 w Złotowie odbył się II etap konkursu, w którym o miano Mistrza Matematyki walczyli laureaci I etapu - szkolnego.

   Pierwsze eliminacje zostały przeprowadzone w szkołach biorących udział w projekcie:
SP 1

http://www.jedynka-zlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=689:asy-matematyki&catid=104:aktualnoci&Itemid=134

   

SP 2 http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-1-3/161-matematyczne-asy-szkolne-eliminacje

   

SP 3 http://zss1.edu.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=189

   

ZSK
http://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=270:matematyczne-asy-z-iii-klasy&catid=9&Itemid=102

   

   W II etapie konkursu swoje szkoły reprezetawali: Tymon Ćwiszewski, Julia Gierszewska, Gabiela Kusz - SP 1, Zuzanna Hławiczka, Wiktor Karwat, Wiktro Raczyński - SP 2, Patryk Cieślik, Samuel Pietrzak, Wojciech Skarbek - SP 3, Agata Czyż, Kacper Kisiel, Filip Olejniczak - ZSK. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali jednakowy test składający się z 13 (szczęsliwych) zadań sprawdzających umiejętności rachunkowe, logiczne myśle, analizowanie i wnioskowanie oraz zastosowanie matematycznej wiedzy w praktyce.

          

  Najlepiej tekst napisał i jednocześnie Mistrzem Matematyki wśród uczniów klas III złotowskich szkół podstawowych został Tymon Ćwiszewski. Tytuł wicemistrzów zdobyli: Gabiela Kusz i ex aequo Patryk Cieślik (2 miejsce) oraz Zuzanna Hławiczka (3 miejsce).

                 

   Laureaci oraz uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody - Remik Liczbowy, zaś swoimi wrażeniami dzielili się przy słodkim poczęstunku, przygotowanym przez organizatora.

              

   Gratulujemy zwycięzcom oraz uczestnikom konkursu, a także ich rodzicom i nauczycielom.

   Dziękujemy również Szkołom za współpracę przy realizacji projektu "Matematyczne asy", a przede wszystkim Fundacji mBank za jego sfinansowanie.

        

 Świetlice znów działąją...

Od 15 lutego znów działają popołudniowe świetlice środowiskowe w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie. Świetlice prowadzone są przez STOWARZYSZENIE na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Miasta w Złotowie oraz Umów Partnerskich zawartych ze Szkołami. Działalność świetlic finansowana jest ze środków Gminy Miasta Złotowa w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologom społecznym. Świetlice pracują od poniedziałku do piątku w godz. 13.30.– 16.30 (SP2) i 14.00 - 17.00 (SP3). W świetlicach prowadzone są różnorodne zajęcia, np. tematyczne, artystyczne, rekreacyjno – ruchowe, kulturalne, czy interpersonalne, w których uczestniczy po 15 uczniów z klas I-VI  każdej ze szkół.  Podczas zajęć uczestnicy także odrabiają zadania domowe oraz przygotowują się do lekcji. Zawsze mogą liczyć na pomoc oraz wsparcie nauczycieli pracujących w świetlicy. Największą atrakcją jest wspólnie przygotowany oraz spożyty podwieczorek, zaś najlepszym podziękowaniem jest uśmiech na twarzach naszych dzieci.  

 "Matematyczne asy" 

 "Matematyczne asy" pracują już od września ubiegłego roku. W zajęciach uczestniczy po dziesięcioro wytypowanych trzecioklasistów wykazujących zainteresowania i uzdolnienia matematyczne. Projekt prowadzimy we wszystkich złotowskich szkołach podstawowych. Fundusze na realizację zadania pozyskało Stowarzyszenie biorąc udział w konkursie Fundacji mBank.

Więcej o "Matematycznych asach " pisaliśmy już w roku 2016 - zapraszamy do obejrzenia relacji :)

A co porabiają  "Asy" w nowym 2017 roku?


 • SP 1

  

 • SP 2 

  

 • SP 3

    

 • ZSK

    

Infromacje o tym co robią "Matematyczne asy" pojawiły się także na stronach internetowych szkół:

http://www.sp2zlotow.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci-kl-1-3/165-matematyczne-asy-zajecia

http://zss1.edu.pl/sp3/page.php?idd=18&ida=182

http://www.zskzlotow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251:matematyczne-asy22&catid=9&Itemid=102

« Powrót