Strona główna

O muzeum...

Na terenie Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie znajduje się muzeum.

Opiekę nad zgromadzonymi eksponatami sprawuje pan Tadeusz Stecyk, który chętnie opowiada o pamiątkach przeszłości odwiedzającym go gościom.

Muzeum dysponuje umundorowaniami, uzbrojeniemi dokumentami z okresu II wojny światowej, wyposażeniemizby klasowej zprzełomu XIX i XX wieku oraz przedmiotami codziennego użytku z II połowy XIX i poczatków XX wieku.

« Powrót