Strona główna

Najważniejsze wydarzenia

 

Najważniejsze wydarzenia z historii naszej szkoły:


1946 - Przy utworzonym w 1945 roku Liceum Pedagogicznym powstaje Szkoła Ćwiczeń
           (aktualnie budynek ekonoma), uczniowie klas VI - VII uczą się j. francuskiego.

1958 - Ćwiczeniówkę przenoszą do samodzielnego budynku (dziś Przedszkole nr 5).
            W mieście mówi się o niej Biała Szkoła.

1966 - Szkoła Ćwiczeń przekształca się w samodzielna Szkołę Podstawową nr 3.

1979 - 9 maja trójce nadaje się imię plut. Michała Robaka (żołnierza poległego przy
            wyzwoleniu Złotowa).

1980 - 3 maja Szkoła Podstawowa nr 3 im. Plut. Michała Robaka otrzymuje sztandar
            ufundowany przez Centralny Zarząd Spółdzielczości Pracy w Warszawie.

1981 - Klasy V - VIII przenosi się z obiektu zagrożonego zawaleniem do budynku zawodówki,
           gdzie lekcje odbywają się w porze popołudniowo-wieczornej.

1982 - Szkoła otrzymuje dodatkowy budynek przy ul. Moniuszki (dziś siedziba Zespołu Szkół
           Katolickich).

1983 - 2 października wmurowano akt erekcyjny w fundamenty nowo wznoszonej
           szkoły, Pomnika V dzielnicy Związku Polaków w Niemczech im. Plut. Michała Robaka
           przy ul. Kr. Jadwigi 54.

1987 - 1 września w nowo wybudowanym budynku naszej Szkoły odbywa się Wojewódzka
            Inauguracja Roku Szkolnego 1987/88
. Podczas uroczystości odsłonięto
            pamiątkowy obelisk z tablicą informującą, że szkoła jest pomnikiem V Dzielnicy
            Związku Polaków w Niemczech. W holu szkoły ustawiono popiersie na marmurowym
            postumencie patrona szkoły plut. Michała Robaka autorstwa Złotowskiego artysty
            rzeźbiarza Andrzeja Lejszysa. Wojsko Polskie obdarowało nową szkołę sześcioma
            komputerami (spektup i vinipol bit). Byliśmy wówczas najbardziej nowoczesną
            placówką w regionie. Nasza szkoła zyskuje darowiznę od FEWB "Metalplast" w
            Złotowie w postaci kserografu (wówczas to nowość).

1996 - Jak wszystkie placówki oświatowe w Polsce - nasza Szkoła od września podlega            samorządom lokalnym. Szkoła stawia na nowoczesność. Pojawia się skaner,
           kserokopiarka, nowoczesne tablice. Powstaje pierwsza pracownia informatyczna z
           komputerami Apple Clasic.

1999 - Rozpoczyna się wdrążanie reformy oświaty: w obiekcie przy ul. Kr. Jadwigi 54 od
            września lokują się dwie szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 i Gimnazjum (jeszcze bez
            nazwy), w którym mamy najnowocześniejszą pracownie komputerową w całym
            powiecie, w pierwszym w powiecie stałym łączem internetowym. Zapoczątkowano
            współpracę i wymianę uczniów z partnerskimi szkołami niemieckimi z Rathenow i
            Gifhorm.

2000 - 28 grudnia uchwała Rady Miejskiej gimnazjum otrzymuje imię Jana
            Kochanowskiego
, zaczyna się komputeryzacja biblioteki szkolnej (4 komputery
            i nowo zakupiony projektor multimedialny).

2001 - 1 września uchwałą rady Miasta powstaje Zespół Szkół Samorządowych nr 1
            w Złotowie
- to nowa nazwa naszej placówki łączącej obie szkoły: podstawówkę  
            i gimnazjum (powstaje nowoczesne kino szkolne).

            8 maja Gimnazjum otrzymuje sztandar ufundowany przez Rade Rodziców.
           Sztandar zaprojektował p. J. Jelonek nauczyciel sztuki, a poświęcenia w kościele pw.
           NMP dokonał ks. B. Wacławski.

2002/13 - Powstają kolejne pracownie komputerowe dla uczniów gimnazjum i szkoły
                 podstawowej. Budynek szkolny zostaje podzielony na część gimnazjum i szkoły
                 podstawowej, aby umożliwić bezpieczną i spokojniejszą naukę dzieciom
                  i nauczycielom.

« Powrót