Strona główna

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że treść opublikowana przez pana Leszka Sawickiego w dniu 16.10.2019r. na portalu facebook, dotycząca głosowania na projekt w ramach Złotowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 jest nieprawdziwa.

Dyrektor szkoły Karol Wójcik nie zobowiązywał uczniów, ich rodziców, ani innych osób do głosowania na projekt pod nazwą Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 3 w Złotowie.

Głosowanie odbywa się w sposób dobrowolny, a złożone karty głosowań nie podlegają niczyjej kontroli ani odrzuceniu.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałe pomówienie zostaną podjęte stosowne kroki prawne, zmierzające do pociągnięcia pana Leszka Sawickiego do odpowiedzialności za opublikowanie nieprawdziwej informacji.

« Powrót