Strona główna

INFORMACJA DLA RODZICÓW dotycząca opłat na radę rodziców i ubezpieczenie

 


Składka na Radę Rodziców
Składkę w kwocie 40,00 zł (na rodzinę), można uiszczać w sekretariacie szkoły lub przelewem na poniższe konto obowiązkowo według schematu:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
SBL Złotów 47 8941 0006 0015 0516 2000 0020
Tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, Rada Rodziców.
 

 

Składka na ubezpieczenie
Po zapoznaniu się z warunkami ubezpieczenia oraz wyborze wariantu i wysokości składki (dostępne na stronie internetowej szkoły) wpłaty należy dokonać przelewem do dnia 30.09.2019 r. na poniższe konto obowiązkowo według schematu:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Złotowie
ul. Królowej Jadwigi 54
SBL Złotów 47 8941 0006 0015 0516 2000 0020
Tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, ubezpieczenie.
Uwaga! Wpłat na Radę Rodziców i ubezpieczenie należy dokonywać na osobnych przelewach.

 

 

 

 

 

 

« Powrót