Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Rozpoczęcie  rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

Dzień Edukacji Narodowej                                      

14 października 2017r.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

10 listopada 2017r.

Jasełka Szkolne

22 grudnia 2017r.

Zimowa przerwa świąteczna  

23 – 31 grudnia 2017r.

Zakończenie I półrocza roku szkolnego 2016/2017

31 stycznia 2018r.

Ferie zimowe

12-25 lutego 2018r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca -3 kwietnia 2018r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

 

- część matematyczno-przyrodnicza

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

18 kwietnia 2018r. 

   

19 kwietnia 2018r.

 

 20 kwietnia 2018r.  

 

Dni wolne od zajęć

dydaktyczno - wychowawczych

                      

                18 kwietnia 2018r. (GP1)                 

                  19 kwietnia 2018r. (GP1)                   

20 kwietnia 2018r. (GP1) 

       30 kwietnia 2018r.                    

2 maja 2018r.       

                       4 maja 2018r.                                   

      1 czerwca 2018r.      

                              

Zebrania z rodzicami

                  20 września 2017r.                           

29 listopada 2017r.

31 stycznia 2018r.

25 kwietnia 2018r.

Dyżur nauczycielski

25 października 2017r.

21 marca 2018r.

23 maja 2018r.

Kalendarz klasyfikacji uczniów

  • · I półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

                     poinformowanie o propozycjach ocen:

                     ustalenie ocen za I półrocze:

                     Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  • ·II półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

                     poinformowanie o propozycjach ocen:

                     ustalenie ocen za II półrocze:

                     Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

22 grudnia 2017r.

 

10 stycznia 2018r.

  17 stycznia 2018r.

 24 stycznia 2018r.

 

18 maja 2018r.

 4 czerwca 2018r.

 11 czerwca 2018r.

 18 czerwca 2018r.

Koniec roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca 2018r.


« Powrót