Strona główna

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

22 – 31 grudnia  2018 r.

3

Zakończenie I półrocza 2018/2019

31 stycznia 2019 r.

4

Ferie zimowe:

14 – 27 stycznia 2019 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

18 – 23 kwietnia 2019 r.

6

Egzamin gimnazjalny:
    - część humanistyczna

    - część matematyczno-przyrodnicza

    - język obcy (język angielski lub język niemiecki)    

 

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

7

Egzamin ósmoklasisty

    - język polski 

    - matematyka

    - język obcy nowożytny

 

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

7

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

    

2 listopada 2018 r.

15 kwietnia 2019 r.

16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

9

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

10.

Ferie letnie

22 czerwca 2019 r.-31 sierpnia 2019 r.

11.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

12.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

9 listopada 2018 r.

13.

Jasełka szkolne

21 grudnia 2018 r.

16.

Zebrania z rodzicami

11 września 2018 r. – kl. I - III

12 września 2018r.- kl.IV-VIII i gimn.

27 listopada 2018 r.– kl. I - III

28 listopada 2018r.- kl.IV-VIII i gimn.

29 stycznia 2019 r.– kl. I - III

30 stycznia 2019r. - kl.IV-VIII i gimn.

24 kwietnia 2019 r. – kl. I - III

25 kwietnia 2019 r.- kl.IV-VIII i gimn.

17.

Popołudniowe dyżury dla rodziców

24 października 2018 r.

27 marca 2019 r.

29 maja 2019 r.

18.

Kalendarz klasyfikacji uczniów

  • · I półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

                     poinformowanie o propozycjach ocen:

                     ustalenie ocen za I półrocze:

                     Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

  • ·II półrocze: powiadomienie o zagrożeniu oceną ndst:

                     poinformowanie o propozycjach ocen:

                     ustalenie ocen za II półrocze:

                     Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

    21 grudnia 2018 r.

      4 stycznia 2019 r.

    11 stycznia 2019 r.

    28 stycznia 2019 r.

         13 maja 2019 r.

         30 maja 2019 r.

      6 czerwca 2019 r.

    13 czerwca 2019 r.

« Powrót